BIGBANG - BANG BANG BANG.flac

选自专辑《BANG BANG BANG》

·Kbps

·27.4M

·日语

·2021-11-27

提取密码:无

歌曲简介

作词:TEDDY,G-DRAGON,T.O.P

作曲:TEDDY,G-DRAGON

星恋|咪乐|直播苹果 未来,城镇化的均衡发展、租赁市场的发展与多渠道供应三者相结合,将对房地产市场产生长期的效应。

? ??? ?? ?? ??

? ??? ?? ?? ??

?? ?? ? ? ?? ?? ???

???? ??? ???

??? ???? ???

??? ??? ??? ?

???? ?? ???? ??

?? ?? ???? ???

? ?? ?? ???? ???

? ? ?? ???? ???

??? ??? ???? ??

?? ?? ???

? ?? ??

??? ??

? ??? ?? ??

B i g yeah we bang like this

?? ? ??

? ?? ???

Bang bang bang

Bang bang bang

?? ?? ??

Bang bang bang

Bang bang bang

?? ?? ??

? ?? ?? ? ?? ?

? ?? ?? ? ?? ?

?? ? ?? ?? ? ?? ?

?? ? ?? ?? ?? ?? ??

? ??? ?? ? ???

??? ? ??? ?? ?

?? ?? ??? ??? Valhalla

???? ? ?? ???

We go hard ??? ?? ?? ???

? ??? ??? ??? ??? ??

? ????? ??? ??? ??

??? ?? ??

?? ?? ?? ?? ?? ??

? ?? ??

??? ??

? ??? ?? ??

B i g yeah we bang like this

?? ? ??

? ?? ???

Bang bang bang

Bang bang bang

?? ?? ??

Bang bang bang

Bang bang bang

?? ?? ??

? ?? ?? ? ?? ?

? ?? ?? ? ?? ?

?? ? ?? ?? ? ?? ?

?? ? ?? ?? ?? ?? ??

Ready ready or not not

Yea we don't give a what

Ready or not

Let's go ???? ??

???? get low

??? bang bang bang

Let the bass drum go

???? ??

???? get low

??? bang bang bang

Let the bass drum go

Let the bass drum go

Bang bang bang

Let the bass drum go

Bang bang bang

Bang bang bang

Let the bass drum go

赞助商链接

歌手 榜单

百度