? ϵ|: 百家姓:刘姓的起源、刘姓的来历、刘姓男孩起名、刘姓女孩起? ϵ|_ϵ|
ϵ|:逸名?在线取名、在线起名、免费测名、婴儿宝宝起?/title> <link href="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/css/top.css" rel="stylesheet" type="text/css"/> <link href="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/css/css.css" rel="stylesheet" type="text/css"/> <link rel="icon" href="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/favicon.ico" type="image/x-icon"/> </head> <body> <div style="position:absolute; width:23px; height:11px; top:26px; left:595px"><img src="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/new.gif" width="23" height="11"></div> <div id=body_m > <table width="900" height="28" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="5" background="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/top_r1_c1.jpg"></td> <td width="890" background="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/top_r1_c3.jpg"><table width="880" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td></td> <td><div align="right"><a href="http://nyasianjoy.com/a/20211127/53245.html" target="_blank">在线充?/a> | <a href="http://nyasianjoy.com/a/20211127/53246.html" target="_blank">客服中心</a> | <a href="http://nyasianjoy.com/a/20211127/53247.html" target="_blank">会员专区</a> | <a href="http://nyasianjoy.com/a/20211127/53248.html" target="_blank">站点地图</a> </div></td> </tr> </table></td> <td width="5" background="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/top_r1_c2.jpg"></td> </tr> </table> <table width="900" height="100" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="203"><a href="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/"><img src="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/logo.jpg" width="203" height="78" border="0"></a></td> <td width="757"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="color:#CCCCCC"> <tr> <td width="29" rowspan="2"><img src="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/quming.jpg" width="19" height="34"></td> <td height="20"><a href="http://nyasianjoy.com/a/20211127/53249.html" target="_blank">婴儿起名</a> | <a href="http://nyasianjoy.com/a/20211127/53250.html" target="_blank">产品取名</a></td> <td width="30" rowspan="2"><img src="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/chesuan.jpg" width="19" height="34"></td> <td><a href="http://nyasianjoy.com/a/20211127/53251.html" target="_blank">诸葛神签</a> | <a href="http://nyasianjoy.com/a/20211127/53252.html" target="_blank">公司测名</a> | <a href="http://nyasianjoy.com/a/20211127/53253.html" target="_blank">中华风水</a></td> <td width="30" rowspan="2"><img src="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/zhis.jpg" width="19" height="34"></td> <td colspan="3"><a href="http://nyasianjoy.com/a/20211127/53254.html" target="_blank">???/a> | <a href="http://nyasianjoy.com/a/20211127/53255.html" target="_blank">网络域名</a> | <a href="http://nyasianjoy.com/a/20211127/53256.html" target="_blank">个性网?/a> | <a href="http://nyasianjoy.com/a/20211127/53257.html" target="_blank">历史今天</a></td> </tr> <tr> <td width="130" height="20"> <a href="http://nyasianjoy.com/a/20211127/53258.html" target="_blank">公司起名</a> | <a href="http://nyasianjoy.com/a/20211127/53259.html" target="_blank">起英文名</a></td> <td width="200"><a href="http://nyasianjoy.com/a/20211127/53260.html" target="_blank">个人测名</a> | <a href="http://nyasianjoy.com/a/20211127/53261.html" target="_blank">测英文名</a> | <a href="http://nyasianjoy.com/a/20211127/53262.html" target="_blank">???/a></td> <td colspan="3"><a href="http://nyasianjoy.com/a/20211127/53263.html" target="_blank">???/a> | <a href="http://nyasianjoy.com/a/20211127/53264.html" target="_blank">姓名学堂</a> | <a href="http://nyasianjoy.com/a/20211127/53265.html" target="_blank">名字趣闻</a> | <a href="http://nyasianjoy.com/a/20211127/53266.html" target="_blank">现代命名</a></td> </tr> <tr> <td rowspan="2"><img src="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/remen.jpg" width="19" height="34"></td> <td height="22"><a href="http://nyasianjoy.com/a/20211127/53267.html" target="_blank">???/a> | <a href="http://nyasianjoy.com/a/20211127/53268.html" target="_blank">历史今天</a></td> <td rowspan="2"><img src="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/chaxun.jpg" width="19" height="34"></td> <td><a href="http://nyasianjoy.com/a/20211127/53269.html" target="_blank">???/a> | <a href="http://nyasianjoy.com/a/20211127/53270.html" target="_blank">???/a> | <a href="http://nyasianjoy.com/a/20211127/53271.html" target="_blank">???/a></td> <td rowspan="2"><img src="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/pindao.jpg" width="19" height="34"></td> <td width="191"><a href="http://nyasianjoy.com/a/20211127/53272.html" target="_blank">粤语发音</a> | <a href="http://nyasianjoy.com/a/20211127/53273.html" target="_blank">字典频道</a> | <a href="http://nyasianjoy.com/a/20211127/53274.html" target="_blank">词典频道</a></td> <td width="30" rowspan="2"><img src="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/gaiming.jpg" width="19" height="34"></td> <td width="57"><a href="http://nyasianjoy.com/a/20211127/53275.html" target="_blank">成人改名</a></td> </tr> <tr> <td height="22"><a href="http://nyasianjoy.com/a/20211127/53276.html" target="_blank">设计图章</a> | <a href="http://nyasianjoy.com/a/20211127/53277.html" target="_blank">趣味人名</a></td> <td><a href="http://nyasianjoy.com/a/20211127/53278.html" target="_blank">???/a> | <a href="http://nyasianjoy.com/a/20211127/53279.html" target="_blank">???/a> | <a href="http://nyasianjoy.com/a/20211127/53280.html" target="_blank">公司查询</a></td> <td><a href="http://nyasianjoy.com/a/20211127/53281.html" target="_blank">成语频道</a> | <a href="http://nyasianjoy.com/a/20211127/53282.html" target="_blank">诗词频道</a> | <a href="http://nyasianjoy.com/a/20211127/53283.html">谜语频道</a></td> <td><a href="http://nyasianjoy.com/a/20211127/53284.html" target="_blank">现代命名</a></td> </tr> </table></td> </tr> </table> <table width="900" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="176" height="40" background="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/baijiaxing_r2_c1.jpg"> </td> <td width="724" height="45" background="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/baijiaxing_r2_c2.jpg"><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="20"> </td> <td><div align="center"><a href="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/index.html" class="white">首页</a></div></td> <td><img src="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/bjx_ss.jpg" width="2" height="30" /></td> <td><div align="center"><a href="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/ZupuList.aspx" class="white">姓氏族谱</a></div></td> <td><img src="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/bjx_ss.jpg" width="2" height="30" /></td> <td><div align="center"><a href="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/Myzupu.aspx" style="cursor:pointer" class="white">我的族谱</a></div></td> <td><img src="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/bjx_ss.jpg" width="2" height="30" /></td> <td><div align="center"><a href="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/List.aspx" class="white">百家?/a></div></td> <td><img src="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/bjx_ss.jpg" width="2" height="30" /></td> <td><div align="center"><a href="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/UserAdd.aspx" class="white">登记姓名</a></div></td> <td><img src="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/bjx_ss.jpg" width="2" height="30" /></td> <td><div align="center"><a href="http://nyasianjoy.com/a/20211127/53285.html" target="_blank" class="white">百家姓名?/a></div></td> <td><img src="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/bjx_ss.jpg" width="2" height="30" /></td> <td><div align="center"><a href="http://nyasianjoy.com/a/20211127/53286.html" target="_blank" class="white">百家姓贴?/a></div></td> <td width="20"> </td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td height="9" colspan="2" background="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/baijiaxing_r3_c2.jpg"></td> </tr> <tr> <td height="36" colspan="2" background="images/baijiaxing_r4_c2.jpg"><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="30"><div align="center"><img src="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/index_r24_c15.jpg" width="10" height="10" /></div></td> <td width="193"><span class="size14 ct">逸名网百家姓频道现已收录:</span> </td> <td width="300" align="left" class="size14"><span id="top_SP_Num" class="liston">1582</span> 个姓? <span id="top_SP_ZUPU" class="liston">7128</span>个族?/td> <td width="195"><img src="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/index_r9_c5.jpg" width="5" height="5" />   <a style="color:#0066CC; cursor:pointer;" href="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/UserInfo.aspx"> 我的信息</a></td> <td width="30"><div align="center"><img src="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/index_r9_c5.jpg" width="5" height="5" /></div></td> <td width="149" align="left"><a href="http://nyasianjoy.com/a/20211127/53287.html" style="color:#0066CC">点击进入名人频道</a></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td height="24" colspan="2" background="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/AddFamily_r3_c6.jpg"> </td> </tr> </table> <input name="HD_ID1" type="hidden" id="HD_ID1" value="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/310" /> <input name="HD_Type" type="hidden" id="HD_Type" /> <input name="HD_TYPE1" type="hidden" id="HD_TYPE1" /> <input name="HD_ID" type="hidden" id="HD_ID" /> <input id="HD_Content" type="hidden" /> <table width="900" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="up10"> <tr> <td width="645" valign="top"> <table width="645" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="150" > <img src="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/show_r2_c6.jpg" alt=""/> </td> <td > </td> <td width="300"> <table> <tr> <td align="right" width="290" height="30" background="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/AddFamily_r2_c3.jpg"> <table> <tr> <td> <input name="txtdisc" type="text" id="txtdisc" style="width:110px;" value="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/请输入搜索姓? onfocus="if(value=='请输入搜索姓?) {value='http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/'}" onblur="if (value=='') {value='http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/请输入搜索姓?}" onkeyup="searchSuggest1();" autocomplete="off" maxlength="8" /> <div id="search_suggest" style="display:none"></div> </td> <td> <img src="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/AddFamily_r2_c4.jpg" onclick="GOTO();" style="cursor:pointer"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table><br /><br /> <table style="width: 630px; height:94px;border-bottom:1px dashed #cccccc;"> <tr> <td rowspan="3" style="width:88px; background-image:url(http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/show_r2_c2.jpg);"> <span style="font-size:50px; font-weight:900; color:Black">?/span> </td> <td width="50"> </td> <td align="left"> <table> <tr> <td width="20"><img src="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/show_r2_c3.jpg" alt=""/></td> <td width="100"><span style="font-size:12px;">拼音? liú</span></td> <td width="20"><img src="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/show_r2_c4.jpg" alt=""/></td> <td width="130"><span style="font-size:13px;">古代排名? <span id="SP_GDPM">??/span></span></td> <td width="20"><img src="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/show_r2_c5.jpg" alt=""/></td> <td width="130"><span style="font-size:13px;">现代排名? <span id="SP_XDPM">?52?/span></span></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td width="50"> </td> <td align="left"> <table> <tr> <td width="20"><img src="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/show_r2_c11.jpg" alt=""/></td> <td width="200"><span style="font-size:12px;">更新时间? 2011-5-31 17:21:00</span></td> <td width="20"><img src="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/show_r2_c12.jpg" alt=""/></td> <td width="170"><span style="font-size:13px;">浏览次数? <span id="DIV_Hits"></span>?/span></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td width="50"> </td> <td align="left"> <table> <tr> <td width="20"><img src="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/show_r4_c14.jpg" alt=""/></td> <td width="100"> <table> <tr> <td> <span style="font-size:12px;">姓氏人数?</span> </td> <td> <span id="SP_MemberNumber"></span> </td> </tr> </table> </td> <td width="20"><img src="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/show_r2_c15.jpg" alt=""/></td> <td width="130"> <table> <tr> <td> <span style="font-size:13px;">族谱数量?</span> </td> <td> <span id="SP_ZUPU_Number"></span> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <table style="width: 645px; height:130px;"> <tr> <td width="20" height="30"> <img src="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/show_r4_c6.jpg" alt=""/> </td> <td width="200" height="30" align="left"><a href="http://nyasianjoy.com/a/20211127/53288.html" target="_blank">http://www.uname.cn.nyasianjoy.com</a></td> <td align="right"> <div id="ckepop"> <a href="http://nyasianjoy.com/a/20211127/53289.html" class="jiathis jiathis_txt jtico jtico_jiathis" target="_blank">分享到:</a> <a class="jiathis_button_qzone"></a> <a class="jiathis_button_tsina"></a> <a class="jiathis_button_kaixin001"></a> <a class="jiathis_button_renren"></a> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table height="48"> <tr> <td width="100"></td> <td width="107" style="background-image:url(http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/show_r2_c7.jpg);" align="left"> <a href="http://nyasianjoy.com/a/20211127/53290.html" class="size14" target="_blank" style="margin-left:15px;">[<span style="color:#FF6600">刘姓</span>贴吧]</a> </td> <td width="107" style="background-image:url(http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/show_r2_c7.jpg);" align="left"> <a href="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/FamilyList.aspx?ID=310" target="_blank" class="size14" style="margin-left:15px;">[<span style="color:#FF6600">刘姓</span>族谱]</a> </td> <td width="107" style="background-image:url(http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/show_r2_c7.jpg);" align="left"> <a href="http://nyasianjoy.com/a/20211127/53291.html" class="size14" style="margin-left:15px;">[<span style="color:#FF6600">刘姓</span>名人]</a> </td> <td width="107" style="background-image:url(http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/show_r2_c7.jpg);" align="left"> <a href="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/MemberList.aspx?FName=%c1%f5" target="_blank" style="font-size:14px;margin-left:15px;">[<span style="color:#FF6600">刘姓</span>族员]</a> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <table width="645" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="up10"> <tr> <td> <table width="98%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="15"></td> <td id="tit1" width="72" height="33" align="center" valign="middle" background="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/bg2.jpg" style="cursor:pointer; font-size:14px; color:White" onclick="ChangeTT(1)" >基本资料</td><td width="5"></td> <td id="tit2" width="72"align="center" valign="middle" background="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/bg1.jpg" style="cursor:pointer;font-size:14px; color:Black" onclick="ChangeTT(2)" >姓氏来源</td><td width="5"></td> <td id="tit3" width="72"align="center" valign="middle" background="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/bg1.jpg" style="cursor:pointer;font-size:14px; color:Black" onclick="ChangeTT(3)" >郡望堂号</td><td width="5"></td> <td id="tit4" width="72"align="center" valign="middle" background="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/bg1.jpg" style="cursor:pointer;font-size:14px; color:Black" onclick="ChangeTT(4)" >家乘谱牒</td><td width="5"></td> <td id="tit5" width="72"align="center" valign="middle" background="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/bg1.jpg" style="cursor:pointer;font-size:14px; color:Black" onclick="ChangeTT(5)" >迁徙分布</td><td width="5"></td> <td id="tit6" width="72"align="center" valign="middle" background="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/bg1.jpg" style="cursor:pointer;font-size:14px; color:Black" onclick="ChangeTT(6)" >历史名人</td><td width="5"></td> <td id="tit7" width="72"align="center" valign="middle" background="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/bg1.jpg" style="cursor:pointer;font-size:14px; color:Black" onclick="ChangeTT(7)" >字辈</td><td width="5"></td> <td align="center" valign="middle"> </td> </tr> </table> <table width="98%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-bottom:1px solid #ED8622;border-left:1px solid #ED8622;border-right:1px solid #ED8622; border-top:1px solid #ED8622"> <tr> <td valign="top" align="center"> <div id="DIV_1" style="display:block"> <table width="600" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="97" height="30" valign="bottom"><table width="82" height="23" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td background="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/show_m1.jpg" class="size12 ct black" align="center" title="姓氏排名"> 姓氏排名</td> </tr> </table></td> <td width="555" class=" size14" align="left"> </td> <td width="73">   <img src="http://cy.uname.cn/skin/default/Lexicon/images/show_b.jpg" width="15" height="16"><a href="javascript:open();" onclick="showFloat(1,'1')"> 纠错</a></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height:10px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="3" align="left" class="x2" style="line-height:25px">   <span id="SP_Ranking" style="line-height:25px; font-size:14px;">根据2005年由中国科学院遗传与发育生物学研究所袁义达主持完成、袁义达 钟蔚伦主编的《当代百家姓》里所发布的百家姓最新顺序,刘姓排名<span style="color:red; font-size:16px;">4</span>位。百家姓排名<span style="color:red; font-size:16px;">252</span>位!<br/></span><br/> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" align="center" class="x2"> <table width="500" height="50" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td style="width:200px;"> <span id="SP_LEFT"><a href="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/Html/81.html" title='近代排名??古代排名?? style="cursor:pointer; color:blue; font-size:18px;" target="_blank">?/a>    <a href="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/Html/85.html" title='近代排名??古代排名?? style="cursor:pointer; color:blue; font-size:18px;" target="_blank">?/a>    <a href="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/Html/101.html" title='近代排名??古代排名?4? style="cursor:pointer; color:blue; font-size:18px;" target="_blank">?/a>    </span> </td> <td style="width:100px;"> <span id="SP_Name" style="font-size:40px; color:Red">?/span> </td> <td style="width:200px;"> <span id="SP_RIGHT"><a href="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/Html/87.html" title='近代排名??古代排名?0? style="cursor:pointer; color:blue; font-size:18px;" target="_blank">?/a>    <a href="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/Html/93.html" title='近代排名??古代排名?6? style="cursor:pointer; color:blue; font-size:18px;" target="_blank">?/a>    <a href="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/Html/173.html" title='近代排名??古代排名?6? style="cursor:pointer; color:blue; font-size:18px;" target="_blank">?/a>    <a href="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/Html/78.html" title='近代排名??古代排名?? style="cursor:pointer; color:blue; font-size:18px;" target="_blank">?/a>    <a href="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/Html/82.html" title='近代排名??古代排名?? style="cursor:pointer; color:blue; font-size:18px;" target="_blank">?/a>    </span> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td width="97" height="30" valign="bottom"><table width="82" height="23" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td background="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/show_m1.jpg" class="size12 ct black" align="center" title="起名规则"> 起名规则</td> </tr> </table></td> <td width="555" class=" size14" align="left"> </td> <td width="73">  <img src="http://cy.uname.cn/skin/default/Lexicon/images/show_b.jpg" width="15" height="16"><a href="javascript:open();" onclick="showFloat(2,'1')"> 纠错</a> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height:10px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="3" align="left" class="x2" style="line-height:25px">   <span id="SP_Rule" style="line-height:25px; font-size:14px;">?Liu-最好不用声母是d.t.n的字为名,首字最好不用零声字母或拼音是y.w开头的字。双字名应避免全用l声母.iu韵母或阳平调的字?最好不全用左右结构的字。请注意,据1998年最新统计,您的姓氏是第四大姓,若起名不慎,重名率非常高!您的姓氏笔画为15画?/span><br/><br/> </td> </tr> <tr> <td width="97" height="30" valign="bottom"><table width="82" height="23" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td background="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/show_m1.jpg" class="size12 ct black" align="center" title="字母拼音"> 字母拼音</td> </tr> </table></td> <td width="555" class=" size14" align="left"> </td> <td width="73">   <img src="http://cy.uname.cn/skin/default/Lexicon/images/show_b.jpg" width="15" height="16"><a href="javascript:open();" onclick="showFloat(3,'1')"> 纠错</a></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height:10px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="3" align="left" class="x2" style="line-height:25px">   <span id="SP_ZM" style="line-height:25px; font-size:14px;"><table width="400" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#CCCCCC" class="border3"><tr><td><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"><tr align="center" valign="middle" bgcolor="#F7F7F7"><td height="30">姓氏</td><td>大陆</td><td>台湾</td><td>香港</td><td>澳门</td></tr><tr align="center" valign="middle"><td height="30" bgcolor="#FFFFFF">?nbsp;</td><td bgcolor="#FFFFFF">liú </td><td bgcolor="#FFFFFF">Liu</td><td bgcolor="#FFFFFF">Lau</td><td bgcolor="#FFFFFF">Lao</td></tr></table></td></tr></table></span><br/> </td> </tr> <tr> <td width="97" height="30" valign="bottom"><table width="82" height="23" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td background="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/show_m1.jpg" class="size12 ct black" align="center" title="QQ姓氏图像"> QQ姓氏图像</td> </tr> </table></td> <td width="555" class=" size14" align="left"> </td> <td width="73">   </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height:10px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="3" align="left" class="x2" style="line-height:25px">   <img src="http://www.uname.cn/Images/Surname/25e525882598.jpg" style="margin-left:230px;"/> <img src="http://www.uname.cn/Images/Surname/qq_25e525882598.jpg"/> <br /> <br /> <span style="float:left; margin-left:10px; font-size:14px;">QQ头像使用方法</span><br /> <span style="float:left; margin-left:10px;font-size:14px;">    把鼠标放到上面的一个QQ头像图片上,点击右键,选择“图片另存为”,把QQ头像保存到桌面上,然后点击QQ面板的“菜单”→“设置”→“个人设置”,这时就进入QQ的“个人设置”面板,然后在QQ头像右边点“更改”→选择“本地上传”→选择你刚保存的头像→最后点“确定”,这在你就拥有了超个性的QQ头像了,赶快试试吧?/span> <br /><span style="float:right; margin-right:15px;font-size:14px;">只有QQ会员或QQ等级?6级以上的用户才可以使用QQ自定义头像!</span> </td> </tr> <tr> <td width="97" height="30" valign="bottom"><table width="82" height="23" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td background="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/show_m1.jpg" class="size12 ct black" align="center" title="姓氏名人"> 姓氏名人</td> </tr> </table></td> <td width="555" class=" size14" align="left"> </td> <td width="73">   </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="font-size:14px;" align="left"><br /></td> </tr> <tr> <td colspan="3" align="left" class="x2" style="line-height:25px">   <span id="Span3" style="line-height:25px; font-size:16px;"></span><br/> </td> </tr> <tr> <td width="97" height="30" valign="bottom"><table width="82" height="23" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td background="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/show_m1.jpg" class="size12 ct black" align="center" title="起名示例"> 起名示例</td> </tr> </table></td> <td width="555" class=" size14" align="left"> </td> <td width="73">   </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="font-size:14px; line-height:20px;" align="left"><br /><br /></td> </tr> </table> </div> <span id="SP_1" style="display:none"></span> <span id="SP_2" style="float:right; margin-right:10px; margin-top:10px; display:none"><img src="http://cy.uname.cn/skin/default/Lexicon/images/show_b.jpg" width="15" height="16"><a href="javascript:open();" onclick="showFloat(4,'1')"> 纠错</a></span> <div id="DIV_2" style="line-height:25px; font-size:14px; text-align:left; display:none; width:90%;"><br/><li>刘氏起源</li> 出自祁姓,为炎帝尧陶唐氏之后。相传祁姓是黄帝的后裔所分得的姓氏之一,后来祁氏被封于刘国,亦即今定州唐县。其子孙以国为姓,相传姓刘。史称刘氏正宗,这就是陕西刘氏? 出自姬姓,为周太后的后裔。相传周武王去世后,周成王继位,封王季的儿子于刘邑,其后裔以邑为氏,世代相传姓刘,这就是河南刘氏? 出自他姓,为他族、他姓改嫁或赐姓刘。据史书记载:汉高祖刘邦实行和亲政策,以皇室宗女嫁于单于为妻。依照匈奴的习俗,贵者皆从母姓,单于的子孙于是皆从刘姓。于是便生成这支刘姓。据史籍记载,齐人娄敬在洛阳向刘邦献入关中建都之策,得到刘邦的重用,刘邦称帝后,赐姓刘氏,其后保持此姓;刘邦为了感谢项伯在鸿门宴上对他的救命之恩,赐他刘姓。北魏孝文帝迁都洛阳后将鲜卑族的复姓独孤氏改为汉字刘姓,成为当时大姓之一。其他入迁中原的少数民族也有改作刘姓的? </div> <span id="SP_3" style="float:right; margin-right:10px; margin-top:10px; display:none"><img src="http://cy.uname.cn/skin/default/Lexicon/images/show_b.jpg" width="15" height="16"><a href="javascript:open();" onclick="showFloat(5,'1')"> 纠错</a></span> <div id="DIV_3" style="line-height:25px; font-size:14px; text-align:left; display:none; width:90%;"><br/><li>郡望</li> 据有关史料记载,刘姓郡望?5个,其中有名的有18个? 彭城郡:西汉的时候设立,当时将楚国改为彭城郡,后又改为彭城国,治所在彭城。此支刘氏是汉高祖的后代? 沛郡:西汉时置郡,治所在相县。相当于今安徽、河南等地? 弘农郡:西汉置郡,治所在弘农。此支刘姓开基始祖为汉时刘贾? 河间郡:汉初置郡,治所在乐城。此支刘姓开基始祖为东汉章帝之子河间王刘开? 中山郡:汉时置郡,治所在卢奴。此支刘姓多出自汉景帝之子中山靖王刘胜? 梁郡:汉高帝时置郡,治所在咀阳。此支刘姓为汉文帝之子刘文所开基? 顿丘郡:西汉、西晋两次置郡。此支刘氏多出自匈奴刘氏? 南阳郡:战国时置郡,治所在宛县。此支刘姓开基始祖为西汉长沙定王刘发? 东平郡:汉晋置郡,治所在无盐。南朝宋改称东平郡。此支刘氏,其开山基始祖为汉宣帝第四子东平王刘宇? 高密国:西汉置国,治所在高密。此支刘氏为广陵王之子刘宏所开基? 竟陵郡:西晋置郡,治所在石城。此支刘氏为后汉刘焉所开基? 河南郡:汉置郡,治所在洛阳市东北。此支刘氏出自匈奴族刘氏? 尉氏县:春秋时郑国尉氏邑,秦时置县。此支刘姓开基始祖为东汉章帝十一世孙刘通? 广平郡:汉置郡,治所在广平。此支刘氏出自西汉景帝之孙刘苍之后? 丹阳郡:西汉置郡,治所在宛陵。此支刘氏为临怀刘氏分支,起开山始祖为东汉光武帝刘秀7世孙刘会? 广陵郡:西汉改江都国置广陵国,治所在广陵。东汉改为郡。此支刘姓开基始祖为汉宣帝广陵王刘胥? 长沙郡:战国时置郡,治所在临湘。此支刘姓开基始祖为长沙定王刘发? 临淮郡:汉武帝时置郡,治所在今安徽。此支刘姓,其开基始祖为东汉光武帝刘秀六世孙晋永城令刘建? <li>堂号</li> 彭城堂:这是刘氏使用最普遍的堂号,因为彭城刘氏其源出西汉皇族,时间较早,人口、支脉较多,影响较大,因此被刘氏看作是郡望堂号的正宗? 豢龙堂:夏相刘累,相传他善于养龙,被封为豢龙氏? 藜照堂:汉代的刘向,元帝的时候校书天禄阁,有一天,一个老翁穿着黄衣,拿者藜杖,吹着拐杖上的火焰,拿出天文、地理的书给刘向。刘向问:“你是谁?”他回答说是太乙之精,听说他好学,特来看他。刘向一生著述很多,见了老翁后,才思更加敏捷了? </div> <span id="SP_4" style="float:right; margin-right:10px; margin-top:10px; display:none"><img src="http://cy.uname.cn/skin/default/Lexicon/images/show_b.jpg" width="15" height="16"><a href="javascript:open();" onclick="showFloat(6,'1')"> 纠错</a></span> <div id="DIV_4" style="line-height:25px; font-size:14px; text-align:left; display:none; width:90%;"><br/><li>家乘谱牒</li> 河北:沧州刘氏家谱三卷首一卷、南皮刘氏家谱、上元刘氏家谱六? 山西:洪洞刘氏宗谱八卷首一卷末一卷、洪洞刘氏族谱五卷、洪沿刘氏宗谱六卷、洪洞刘氏族谱、洪洞刘氏族谱不分卷、洪洞刘氏族谱十七卷首一卷、平定刘氏族谱不分卷 辽宁:沈阳刘氏家族谱不分卷、沈阳刘氏家谱、辽阳刘氏宗谱一卷、凌源刘氏宗谱十? 江苏:南京刘氏家谱、沛县彭城堂刘氏族谱、丰县刘氏宗谱十卷、丰县刘氏宗谱十三卷、泗阳像树刘氏宗谱四卷、宝应刘氏家谱六卷首一卷、宝应刘氏家谱卷 四川:成都蜀汉族谱、乐山刘氏家?/div> <span id="SP_5" style="float:right; margin-right:10px; margin-top:10px; display:none"><img src="http://cy.uname.cn/skin/default/Lexicon/images/show_b.jpg" width="15" height="16"><a href="javascript:open();" onclick="showFloat(7,'1')"> 纠错</a></span> <div id="DIV_5" style="line-height:25px; font-size:14px; text-align:left; display:none; width:90%;"><br/><li>迁徙分布</li> 刘氏最早发源于河北唐县,而始姓刘氏却在今天的陕西省境内。公元前300多年前开始向河南及江苏传播。战国时晋大夫会有子留居秦国,称刘氏,其十世孙在魏国任职,魏灭后迁至大梁,生子刘清辗转到今江苏等地。后来刘氏建立东、西汉两朝,统治天下,于是其子孙分布于天水、中山、南阳、彭城、东平等十四处之多。汉末三国之际,中原的刘氏为避“董卓之乱”不断向四方迁徙,主要是向东南投奔孙吴和向西南进入四川投奔蜀汉。魏晋南北朝时期刘氏大举南迁,在江南影响很大。唐代和宋代,刘姓已遍布大江南北,盛于全中国,直至今日?/div> <span id="SP_6" style="float:right; margin-right:10px; margin-top:10px; display:none"><img src="http://cy.uname.cn/skin/default/Lexicon/images/show_b.jpg" width="15" height="16"><a href="javascript:open();" onclick="showFloat(8,'1')"> 纠错</a></span> <div id="DIV_6" style="line-height:25px; font-size:14px; text-align:left; display:none; width:90%;"><br/><li>历史名人</li> 刘邦:即汉高祖,沛县人。秦末时陈胜起义,他在沛县聚众三千人响应。后受楚怀王之命与项羽分兵入关,公元前206年攻占咸阳,被项羽封为汉王,与项羽展开五年之久的楚汉战争之后得胜,建国称帝,国号汉,定都洛阳,后迁都长安,史称西汉? 刘启(公元前188~前141):字开,是汉文帝的长子。在位时称汉景帝,采用窦皇后的黄老治术,实行无为政治,节俭爱民。后因采用晁错的主张,削夺诸侯王封地,引起七国之乱,幸赖太尉周亚夫平定,自此中央权力巩固,诸王毫无实力。在位十六年崩? 刘彻(前156一?7):即汉武帝。西汉武帝。前156一?7年在位。景帝之子。采“罢黜百家,独尊儒术”,用法术刑名;颁行“推恩令”,削割据势力;官营盐铁贸易,平抑物价;治理黄河,兴修水利,移民屯边,行“代田法”;派张骞等出使西域,任用卫青、霍去病等大破匈奴,设郡县于云南、贵州,将汉朝推向全盛时期。能诗善赋,原有文集两卷,亡佚? 刘秀:南阳蔡阳人,东汉开国君主,史称光武帝,公元22年在春陵起兵,加入绿林军,以恢复汉时制度为号召,联合贵族势力,打败赤眉起义军。建武元年称帝,定都洛阳。后消灭了各地割据势力统一了全国? 刘备:中山人,三国时蜀汉的建立者,汉中靖王刘胜的裔孙。东汉末年曾投靠曹操、袁绍、刘表等人。后得诸葛亮辅佐,采用联吴抗曹策略。于建安十三年大败曹操于赤壁,节节胜利。公?1年称帝,建都成都,国号汉,与曹魏、孙吴呈鼎足之势。其父子两代称王?3年? 刘伶:沛郡人,西晋时号称“竹林七贤”之一,曾官至建威将军? 刘渊:匈奴人,十六国时汉国建立者,西晋末年起兵反晋,称大单于,后改称汉王。永嘉二年称汉帝,建都平? 刘过:太和人,南朝著名词人、诗人? 刘禹锡:中山人,唐代著名文学家、哲学家、诗人。他在哲学上的主要成就是提出了“天人交相胜”的学说。著作有《天论》等? 刘松年:钱塘人,画家,善于作山水画,与李唐、马远、夏圭合称“南宋四家”? 刘墉:今山东诸城人,清代书法家,官至东阁大学士,与当时的王文治、梁同书、翁方纲齐名?/div> <span id="SP_7" style="float:right; margin-right:10px; margin-top:10px; display:none"></span> <div id="DIV_7" style="line-height:25px; font-size:14px; text-align:left; display:none; width:90%;"></div> </td> </tr> </table> <br /> <table width="630" height="100" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" > <tr> <td height="33" width="15" ></td> <td height="33" width="150" background="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/show_r2_c10.jpg" > <span style="color:White;">?/span> <strong style="color:White">姓最新族?/strong> </td> <td height="33" width="460">  </td> </tr> <tr align="left"> <td class="tda" style="word-break:break-all;Width:fixed;border:1px solid #ED8622;" colspan="3"> <div id="DIV_ZUPU" style="text-align:left; margin-left:20px;"></div> </td> </tr> </table> <br /> <table width="630" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" > <tr> <td height="33" width="15" ></td> <td height="33" width="150" background="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/show_r2_c10.jpg" > <span style="color:White;">?/span> <strong style="color:White">姓贴吧最近讨?/strong> </td> <td height="33" width="460">  </td> </tr> <tr align="left"> <td class="tda" style="word-break:break-all;Width:fixed;border:1px solid #ED8622;" colspan="3"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> <td width="31" valign="top" background="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/baijiaxing_sbj.jpg"><img src="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/baijiaxing_r6_c9.jpg" width="31"></td> <td width="224" valign="top"><table width="224" height="200" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td><img name="baijiaxing_r6_c11" src="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/baijiaxing_r6_c11.jpg" width="224" height="200" border="0" id="baijiaxing_r6_c11" alt="" /></td> </tr> </table> <table width="224" height="357" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="up10"> <tr> <td valign="top" background="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/baijiaxing_r12_c11.jpg"><table width="198" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="51"> </td> </tr> <tr> <td class="h21">    <span class="Green1">《百家姓?/span>是一本关于中文姓氏的书,成书于北宋初。原收集姓氏411个,后增补到504个,其中单姓444个,复姓60个?<span class="Green1">《百家姓?/span>的次序不是依各姓氏人口实际排列,而是因为读来顺口,易学好记?span class="Green1">《百家姓?/span>?span class="orange1">《三字经?/span>?span class="blue">《千字文?/span>并称“三百千”,是中国古代幼儿的启蒙读物。“赵钱孙李”成?span class="Green1">《百家姓?/span>前四姓是因为百家姓形成于宋朝的吴越钱塘地区,故而宋朝皇帝的赵氏、吴越国国王钱氏、吴越国王钱俶正妃孙氏以及南唐国王李氏成为百家姓前四位。另有作为儿童读物的同名图书?</td> </tr> </table></td> </tr> </table> <table width="224" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="up10"> <tr> <td><a href="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/AddName.aspx"><img name="baijiaxing_r15_c11" src="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/baijiaxing_r15_c11.jpg" width="224" height="55" border="0" id="baijiaxing_r15_c11" alt="" /></a></td> </tr> <tr> <td height="8"></td> </tr> <tr> <td><a href="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/AddFamily.aspx"><img name="baijiaxing_r17_c11" src="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/baijiaxing_r17_c11.jpg" width="224" height="55" border="0" id="baijiaxing_r17_c11" alt="" /></a></td> </tr> <tr> <td height="8"></td> </tr> </table> <table width="224" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="up10"> <tr> <td height="40" background="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/list_r1.jpg">       <span class="white">百家姓氏排行?/span></td> </tr> </table> <table width="224" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="boxlist_4"> <tr> <td height="300" class="fontz1"><span id = "SP_LIST"></span></td> </tr> </table></td> </tr> </table> <div id="showjs" style="display:none"> <div id="show" class="bg"> <div class="Top" style =" text-align:left"> <h3 id="H_6">请输入需要纠错或完善的内?/h3> <a href="javascript:;" onclick="TINY.box.hide();" target="_self" class="CsadTop-buttom"></a> </div> <div class="showbox"> <div class="boxcontent"> <table style="width:550px;"> <tr> <td> <br /> <textarea name="TxtContent" rows="2" cols="20" id="TxtContent" onBlur="javascript:Get_Content(this.value);"></textarea><br /><br /> <img alt="" src="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/qrtj.png" width="120" height="35" onclick="AjaxAddUpdate();" style="cursor:pointer"/>     <img alt="" src="http://bjx-uname-cn.nyasianjoy.com/images/qx.png" width="120" height="35" onclick="TINY.box.hide();" style="cursor:pointer"/> </td> </tr> </table> </div> </div> </div> </div> <table width="910" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#FFFFFF"><table width="900" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="20" bgcolor="#FFFFFF" > </td> </tr> </table> <table width="900" height="3" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border:#C2A985 1px solid"> <tr> <td bgcolor="#FCE9C9"></td> </tr> </table> <table width="900" height="34" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#FFFFFF" style="color: #CCCCCC; font-size:14px"><div align="center"><a href="http://www.uname.cn.nyasianjoy.com/Expert/intro.asp" target="_blank" style=" color:#996600">关于我们</a> | <a href="http://www.uname.cn.nyasianjoy.com/Expert/contact.asp" target="_blank" style=" color:#996600">联系我们</a> | <a href="http://www.uname.cn.nyasianjoy.com/Expert/navigation.asp" target="_blank" style=" color:#996600">站点地图</a> | <a href="http://www.uname.cn.nyasianjoy.com/Expert/service.asp" target="_blank" style=" color:#996600">帮助中心</a> | <a href="http://www.uname.cn.nyasianjoy.com/Expert/service_7.asp" target="_blank" style=" color:#996600">服务条款</a> | <a href="http://www.uname.cn.nyasianjoy.com/Expert/FriendSite.asp" target="_blank" style=" color:#996600">友情链接</a> | <a href="http://www.uname.cn.nyasianjoy.com/Expert/service_6.asp" target="_blank" style=" color:#996600">意见与建?/a> | <a href="http://www.uname.cn.nyasianjoy.com/Expert/intro_4.asp" target="_blank" style=" color:#996600">诚邀加盟</a> | <a href="http://www.uname.cn.nyasianjoy.com/bar/index.asp" target="_blank" style=" color:#996600">逸名?/a> | <a href="http://www.uname.cn.nyasianjoy.com/Expert/Pay.asp" target="_blank" style=" color:#996600">在线支付</a> | <a href="http://www.uname.cn.nyasianjoy.com/Expert/Server_ad.asp" target="_blank" style=" color:#996600">广告服务</a></div></td> </tr> </table> <table width="900" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="104" bgcolor="#FFFFFF" style="font-size:12px; line-height:20px; color: #999999"><div align="center">Copyrights <span class="style1">©</span> 2009 uname.cn All Rights Reserved 版权所有:逸名?当前版本:V3.2<br /> 法律顾问:得伟君尚律师事务所 王煜 律师 <br /> 技术支持:武汉逸名信息技术有限公?/SPAN> 电话?27-82831088 82822002<br /> <a href="http://www.miibeian.gov.cn.nyasianjoy.com/" target="_blank" style=" color: #FF9900">ICP备案:鄂ICP?5015700?/a></div></td> </tr> </table></td> </tr> </table> </div> </body> </html> </div> </form> <a href="http://www.baidu.com/">ٶ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https'){ bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else{ bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>